Aby nadać przekaz do Polski nie musisz mieć konta w złotówkach ani frankach.
Odbiorca nie musi mieć konta w walucie!
Wszystko dzieje się bardzo szybko (nawet 1h)!

Sprawdź ile dostaniesz

PLN

Do wypłaty: £ PLNCHF

Opłata: ££PLN

Trustpilot

 

Regulamin swiadczenia uslugi transferow pienieznych

 

§1

Ponizszy regulamin okresla zasady korzystania z uslug swiadczonych przez INCASO LTD z siedzibą w 6 Tomkinson Road, CV10 8BH Nuneaton zarejestrowana w FCA pod nr 578391 jako Instytucja Płatnicza zwana dalej FIRMA.

§2

FIRMA przyjmuje do wykonania zlecenia polegające na: przekazaniu srodków pieniężnych przelanych lub wpłaconych na konto FIRMY w kraju wysylki, do beneficjenta określonego przez klienta, po kursie dnia okreslonym przez FIRME oraz za oplata manipulacyjna określoną w niniejszym regulaminie. Przekaz realizowany bedzie za pośrednictwem przelewu z konta bankowego Firmy znajdujacego sie w kraju odbiorcy przekazu.

Sposoby zlecania przekazów: u agentów oraz przez stronę internetową: walutomat.co.uk.

§3

Kurs wymiany prezentowany jest na niniejszej stronie internetowej i jest zależny od aktualnych wahań kursu na rynku walutowym.

Walutomat.co.uk zastrzega sobie prawo anulowania zlecenia jeśli kurs omyłkowo zostanie ustawiony błędnie na stronie Walutomat.co.uk. W w/w sytuacji Walutomat.co.uk poprosi klienta o dane do konta w celu niezwłocznego odesłania pieniedzy na konto nadawcy.

Środki do przekazu klient wpłaca za pomocą przelewu bankowego z konta, którego jest wlascicielem na konto bankowe wskazane na niniejszej stronie internetowej.

Do zlecenia przekazu zlecajacy zobowiazany jest podac nastepujace informacje.

– kwote przekazu,

– rodzaj waluty,

– dane personalno-adresowe adresata przekazu,

– 26 cyfr konta adresata przekazu,

§4

FIRMA świadczy nastepujace uslugi:

– przekaz standard: do 48 godzin roboczych od otrzymania wpłaty na konto

– przekaz express: do 24 godzin roboczych od otrzymania wpłaty na konto.

Przekazy zlecone w dni wolne od pracy, świateczne oraz soboty będą realizowane w najbliższym polskim dniu roboczym lub zgodnie z trybem przekazu wybranym przez Klienta Standard lub Express.

§5

W przypadku przekazów opłata jest stała bez względu na kwotę przekazu.

§6

W przypadku podania przez klienta błednych danych adresata lub jego numeru konta lub nie zastosowanie reguł w §3.3, środki po ich zwrocie przez bank, mogą być zwrócone klientowi lub wysłane jeszcze raz po uprzednim potrąceniu kwoty opłaty manipulacyjnej własciwej dla danego typu przekazu lub innych opłat pobranych przez banki pośredniczące z tytułu zlecenia przelewu zawierającego błedy formalne.

§7

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóznienia w realizacji przekazow wynikajace z dzialan niezależnych od FIRMY oraz banków pośredniczących w realizacji przekazow. FIRMA odpowiada za terminowe nadanie przekazu do adresata wg zasad okreslonych w §4.

§8

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za wynikajace z błędów Klienta, pośrednika (instytucji bankowej) i odbiorcy płatności.

§9

Klient zobowiaązany jest przed dokonaniem wpłaty na rzecz przekazu dostarczyc prawdziwe dane osobowo adresowe oraz wymagane dokumenty pozwalajace na elektroniczną weryfikację tożsamości przez serwis.

Dokumentem potwierdzajcym tożsamość jest:

– orginal paszportu lub

– dokument EEA – dowod osobisty (plastikowa karta ze zdjeciem zeskanowana z obu stron) lub

– aktualne prawo jazdy UK lub prawo jazdy EEA (plastikowa karta ze zdjeciem), prawo jazdy provisional nie bedzie akceptowane

ZRZUTY PREENT SCREEN NIE SĄ DOKUMENTEM – NIE BEDA AKCEPTOWANE

 

Dokumentem potwierdzajacym adres zamieszkania jest:

– rachunek za prad, gaz, wode, Council Tax (nie starsze niz 3 miesiące) lub

– wyciag z konta bankowego (nie starszy niz 3 miesiące) lub

– imienny wyciag pozyczkodawcy z kredytu mieszkaniowego lub

– list prawnika potwierdzajacy zakup domu lub

– prawo jazdy (o ile nie jest juz zazaczone jako dowod tozsamosci) lub

– rozliczenie imienne z HMRC lub

– list potwierdzajacy mozliwosc glosowania (Electoral Register Entry) lub

– karta medyczna NHS

– payslip

ZRZUTY PREENT SCREEN NIE SA DOKUMENTEM – NIE BEDA AKCEPTOWANE

Wplaty przekazu Klient moze zrealizowac jako przelew z wlasnego konta bankowego.

Rozliczenie srodkow w walucie obcej na rachunku zlotowkowym (PLN) nastepuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym ustalonym przez FIRME.

Klient dokonujac transakcji akceptuje zasady obowiazujace przy zleceniu.

Transakcja moze być realizowana tylko na rachunek Banku Odbiorcy, ktorego waluta rozliczeniowa jest okreslona w systemie zgloszenia przekazow.

FIRMA nie ponosi odpowiedzialnosci za kompllikacje spowodawane podaniem Klienta blednego numeru rachunku Odbiorcy.

FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za opoznienia wynikajace z winy Banku Odbiorcy.

§10

Limity Transakcji okresla FIRMA. Limity transakcji wynosi 6000 GBP dziennie w przypadku platnosci przelewem bankowym. Po jednorazowym przekroczeniu limitu oraz jezeli limit ten przekroczony zostanie w ciagu ostatnich 3 miesiecy Klient zobowiazany jest dostarczyc kopie dokumentow potwierdzajacych zrodlo pochodzenia pieniedzy.

– aktualne P60,

– pay slips – odcinki wyplaty,

– rozliczenie roczne z HMRC

§11

Reklamacje przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. FIRMA zobowiazuje sie do sprawdzenia i wyjasnienia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych liczac od dnia zlozenia reklamacji.

§12

FIRMA odmowi wykonania uslugi w przypadku, kiedy nadawca nie dostarczy dokumentow mogacych go zidentyfikować lub nie udokumentuje zrodla pochodzenia przesylanych pieniedzy lub przekaze nieprawdziwe dane osobowo-adresowe.

W przypadku zachowania Klienta niezgodnego z p.12 FIRMA nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zwiazane z wstrzymaniem zleconego przekazu.

§13

FIRMA oswiadcza, ze nie posiada zadnych zobowiazan finansowych i rzeczowych wobec osob trzecich oraz instytucji panstwowych.

§14

INCASO Ltd jest zobowiazane zgodnie The Money Laundering Regulations 2007 oraz Regulation (EC) no 1781/2006, do przeciwdzialania procederowi tzw. prania brudnych pieniedzy czyli wprowadzenia do obiegu wartosci pienieznych, pochodzacych z nielegalnych badz nieujawnionych zrodel. Dlatego zobowiazani jestesmy do:

– potwierdzania tozsamosci naszych klientow,

– sprawdzania zrodel pochodzenia pieniedzy,

– rejestrowania wszystkich transakcji,

– zglaszania wszytskich podejrzanych transakcji i osob, ktorych sposob zarabiania pieniedzy jest podejrzany,

– przechowywania dokumentacji zwiazanej ze wszystkim transakcjami przez okres 5 lat.

The Money Laundering Regulations 2007

Ulotka informacyjna wydana przez HMRC

§15

FIRMA zobowiązuje sie nie udostepniac danych osobowych swoich klientow osobom trzecim za wyjatkiem instytucji zwiazanych z realizacja przekazu pienieznego lub innych organow panstwowych posiadajacych stosowne uprawnienia ustawowe.

Jednoczesnie Klient wyraza zgode na otrzymywanie informacji reklamowych od firmy INCASO zwiazanych z uslugami i akcjami pomocyjnymi.

§16

Klient zlecajcac usluge przekazu pienieznego, akceptuje niniejszy regulamin.

Wszystkie spory rozstrzyga wlaściwy Sad.

inCASO Limited trading as walutomat.co.uk, a company registered in England and Wales under number 7963273.
Registered office: 6 Tomkinson Rd CV10 8BH Nuneaton. Incaso Limited is an Authorised Payment Institution
regulated by the Financial Services Authority (Ref.No.578391) | HMRC Money Laundering Regulations Number: 12670139.

Walutomat jest nadzorowany i regulowany przez Brytyjski Urząd ds. Usług Finansowych oraz Urząd Skarbowy i Celny.
Zamknij » Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.